Wood (2020)

  • Just Human
  • 1h 35m

Ulovlig tømmerhogst er en global virksomhet verdt milliarder. Lederen av miljøorganisasjonen Environmental Investigation Agency i Washington D.C., Alexander von Bismarck, har dedikert seg til å avdekke ‘tømmermafiaen’ internasjonalt. Ved å avtale møter med tømmerleverandører og utgi seg som en interessert kunde, samler han bevis med skjult kamera i stresskofferten.

Slik får vi et innblikk i verdikjeden, fra ukontrollert hogst til billig treverk hos en lokal butikk. WOOD oppfordrer til å se behovet for politisk endring i den globale tømmerhandelen, en virksomhet som langt på vei foregår utenfor offentlighetens blikk.

Engelsk

Environmental activist Alexander von Bismarck infiltrates companies that engage in illegal logging with a hidden camera. Illegal logging is a global business worth billions. The head of the Environmental Investigation Agency in Washington D.C., Alexander von Bismarck, has dedicated himself to uncovering the ‘timber mafia’ internationally. He shows up to meetings with timber suppliers pretending to be an interested customer, as he collects evidence with a hidden camera in his briefcase.

The documentary shows the value chain from uncontrolled logging to cheap wood at a local store. WOOD urges the viewer to understand the need for political change in the global timber trade, an on-going threat which takes place beyond the public eye.

Languages

Engelsk, Tysk, Russisk, Rumensk, Spansk

Subtitles

English

Countries

Østerrike, Tyskland, Romania

You may also like

MATA (2020)
  • Just Human
  • 1h 19m
Icemeltland Park (2020)
  • Just Human
  • 39min
The Magnitude of All Things (2020)
  • Just Human
  • 1h 25m