What We Left Unfinished (2019)

  • Just Human
  • 1h 11m

Dette tilbakeblikket på afghansk film omtaler perioden mellom 1979 og 1991 som en gullalder, men også som en tid preget av sensur og propaganda. De restaurerte filmklippene fra fem uferdige spillefilmer og nylige intervjuer med skaperne viser at det finnes en sannhet i begge utsagn. Gjennom det ene statskuppet etter det andre trosset filmskaperne trusler fra både folket og staten, og fortsatte å gjøre det de brant for. Deler av filmene de skapte blir nå endelig tilgjengelig for et publikum, om enn ikke som opprinnelig planlagt. De sier mye om den turbulente tiden de ble skapt i, selv om manusene gjerne var fiktive, sensurerte eller til og med bestillingsverk fra det kommunistiske regimet. Denne dokumentaren viser hvordan filmen, med sitt sterke politiske potensial, kan være et våpen kraftigere enn de fleste.

English

The story of five unfinished feature films from the communist 80’s in Afghanistan

This retrospective on Afghan film comments on the period between 1979 and 1991 as both a Golden Age, and as characterised by censorship and propaganda. The restored footage from five unfinished feature movies and recent interviews with the creators proves that there is a truth in both accounts. Throughout one coup after another, the film makers defied threats from both the people and the state and continued to pursue their passion. The films which now finally reach an audience, albeit not as originally planned, say a lot about the turbulent time in which they were created, even if the scripts were often fictional, censored or even commissioned by the communist regime. This documentary illustrates how film, with its strong political potential, can be a weapon more powerful than most.

The film is followed by a conversation between Filmmaker Mariam Ghani and Professor Mike Sperlinger (KHiO) in a talk about her project.

Produsent

Mariam Ghani

Regissør

Mariam Ghani

Language

Dari

Subtitles

English

Countries

USA, Afghanistan, Qatar

You may also like

Silence of the Tides (2020)
  • Just Human
  • 1h 43m
The Viewing Booth (2019)
  • Just Human
  • 1h 10m