The New Corporation (2020)

  • Just Human
  • 1h 46m

The New Corporation viser hvordan store bedrifter tar over stadig større deler av våre samfunn og hvordan denne maktovertakelsen rettferdiggjøres med tvilsomme argumenter.

Filmen The Corporation (2003) skapte store bølger både i dokumentarfilmverdenen og i den globale debatten om bedrifters manglende samfunnsansvar. Denne oppfølgeren tar opp tråden 17 år etterpå. Har det blitt bedre? Det store «omdømmeskiftet» har gjort at bedrifter markedsfører seg som ansvarlige og «en del av løsningen», men er det meste bare grønn- og hvitvasking? Er det sammenhenger mellom den økende makten til store selskaper og den eskalerende ulikheten, diskriminering, sviktende demokrati, politisk polarisering, enorme protestbevegelser og manglende tiltak mot klimakrisen?

Engelsk

The corporate takeover – a hard-hitting film about our time.

The New Corporation reveals how the corporate takeover of society is being justified by the sly rebranding of corporations as socially conscious entities. The film The Corporation (2003) created big waves both in the documentary film world and in the global debate about companies’ lack of social responsibility.

17 years later, this sequel asks: Has it gotten better? Are there links between the growing power of large corporations and the escalating inequality, discrimination, failing democracy, political polarization, huge protest movements and lack of action against the climate crisis?

Language

Engelsk

Subtitles

English

Country

Canada

You may also like

Arica (2020)
  • Internasjonal konkurranse
  • 1h 37m
Ophir (2020)
  • Just Human
  • 1h 37m