The Magnitude of All Things (2020)

  • Just Human
  • 1h 25m

Finnes det håp? Det er spørsmålet regissør Jennifer Abbott stiller seg i denne dypt personlige og poetiske filmen om både sin egen sorg over klimaendringene, men også hos mennesker verden rundt. I en episk reise til blant annet Canada, Australia og Equador møter vi de som har blitt offer for klimaendringens konsekvenser og blitt ufrivillige aktivister. Vi møter Anote Tong, presidenten for øynasjonen Kiribati som vil forsvinne i havet, Greta Thunberg og Extinction Rebellion, som alle leder opp til det sentrale spørsmålet: Er det når håpet forsvinner at handlingen begynner?

English

A magnificent journey into ecological grief

Is there hope? That is the question director Jennifer Abbott asks herself in this deeply personal and poetic film about both her own grief over climate change, but also among people around the world. In an epic journey via Canada, Australia and Ecuador, we meet those who have fallen victim to the consequences of climate change and become involuntary activists. We meet Anote Tong, the president of the island nation of Kiribati which will disappear into the sea, Greta Thunberg, and the Extinction Rebellion, who all lead up to the central question: Is it when hope disappears that the action begins?

Languages

English, Castilian, Spanish

Subtitles

English

Country

Canada

You may also like

Icemeltland Park (2020)
  • Just Human
  • 39min
Wood (2020)
  • Just Human
  • 1h 35m
Silence of the Tides (2020)
  • Just Human
  • 1h 43m