The Devil's Advocate (2020)

  • Internasjonal konkurranse
  • 1h 14m

Hva er rettferdighet, om den ikke er for alle? I The Devil’s Advocate blir vi kjent med forsvarsadvokatene til tre terrortiltalte i USA: «Skobomberen» Richard Reid, som er tiltalt for forsøk på å sprenge et passasjerfly, Sulaiman Abu Ghaith, som er tiltalt for å planlegge angrep på amerikanere sammen med sin svigerfar Osama bin Laden, og Guantanamofangen Ghaleb al-Bahani som er tiltalt for å kjempe for Al Qaida i Afghanistan. Filmen gir et nyansert og menneskelig blikk på førstelinja i kampen for den grunnleggende retten til rettferdig rettergang. Hvorfor velger advokatene å ta disse kontroversielle sakene, og hvilke personlige ofre må de gjøre når de inntar rollen som «djevelens advokat»?

Engelsk

What is justice, if it is not for everyone?

In The Devil’s Advocate, we get to know the defense lawyers of three terror defendants in the United States: the “shoe bomber” Richard Reid, who is accused of trying to blow up a passenger plane, Sulaiman Abu Ghaith, who is accused of planning attacks on Americans with his father-in-law Osama bin Laden, and Guantanamo detainee Ghaleb al-Bahani, who is accused of fighting for Al Qaeda in Afghanistan. The film provides a nuanced and humane look at the front line in the fight for the fundamental right to a fair trial. Why do lawyers choose to take on these controversial cases, and what personal sacrifices do they have to make when taking on the role of “the devil’s advocate”?

Language

Engelsk

Countries

USA, Canada

You may also like

A Thousand Robes - Why Polish Judges Protest (2020)
  • Short film + panel discussion
  • 12min