Silence of the Tides (2020)

  • Just Human
  • 1h 43m

Det unike Vadehavet strekker seg langs nordkysten av Nederland og er et av verdens største våtmarksområder, tidevanns- og kystsystemer. Filmen observerer “pusten” av tidevannet sammen med gjentatte sykluser og kontraster av natur, lys, lyd og menneskeheten. I løpet av fire årstider følger vi tidevannet, menneskene og dyrene som kommer og går. Vi møter blant annet en fyrvokter som rapporterer om de daglige tidevannsendringene og postbudet for de tyske Halligen-øyene. Gjennom unike bilder og uten dialog, gir filmen deg mulighet til å finne roen i naturens egen rytme.

Engelsk

A poetic film about The Wadden Sea and the ongoing relationship between man and nature.

The unique Wadden sea along the north coast of the Netherlands, is one of the world’s largest wetland areas, tidal and coastal systems. The film observes the inhaling and exhaling of the tides along with the repeating cycles and contrasts of nature, light, sound and mankind. Over four seasons, the tides, people and wildlife constantly come and go. Among other characters, we are introduced to a lighthouse keeper who reports the daily tidal changes and the postman for the German Halligen Island. Through unique photos and no dialogue, the film gives you the opportunity to find serenity in nature’s own rhythms.

Language

Ingen dialog

Country

Nederland

You may also like

Icemeltland Park (2020)
  • Just Human
  • 39min
Kodenavn: Nagasaki (2021)
  • Norsk konkurranse
  • 1h 9m