Ophir (2020)

  • Just Human
  • 1h 37m

Øya Bougainvilles blodige selvstendighetskamp begynte som et opprør mot et australskeid gruveselskaps brutale og kolonialistiske framferd. Hele 20 000 ble drept i konflikten med Papua Ny Guinea, med god hjelp av Australia. I dag, 40 år senere, følger denne ettertenksomme dokumentaren urbefolkningens videre kamp for uavhengighet, og dilemmaene lokalsamfunnet står i da nye lover som beskytter gruveselskapene kommer fra myndighetene i Papua Ny Guinea. Filmen gir et urovekkende innblikk i konsekvensene denne kampen har for lokalbefolkningen, for som en bouganvilleaner sier i filmen: Vi lever ennå i kolonialismens tidsalder.

English

What does independence mean to a people?

Bougainville’s bloody independence struggle began as a revolt against the brutal and colonialist conduct of an Australian-owned mining company. As many as 20,000 were killed in the conflict with Papua New Guinea, with good help from Australia. Today, 40 years later, this thoughtful documentary follows the indigenous peoples’ continued struggle for independence, and the dilemmas facing the local community as new laws protecting the mining companies come from the Papua New Guinea authorities. The film provides a disturbing insight into the consequences this struggle has for the local population, for as a bougainvillea says in the film: We are still living in the age of colonialism.

The film is followed by an update from Theonila Roka Matbob, Minister of Education and Member of Parliament in Bouganville.

Regissør

Alexandre Berman

Regissør

Olivier Pollet

Produsent

Ilann Girard

Produsent

Olivier Pollet

Produsent

Kristian Lasslett

Languages

English, Tok Pisin

Subtitles

English

Countries

France, United Kingdom

You may also like

The New Corporation (2020)
  • Just Human
  • 1h 46m
Arica (2020)
  • Internasjonal konkurranse
  • 1h 37m