MATA (2020)

  • Just Human
  • 1h 19m

MATA betyr både skog, og det er imperativ for å drepe. MATA skildrer landskapet i den sørligste delen av delstaten Bahia på Brasils østkyst som har endret seg drastisk på kort tid. En gang i tiden sto den Atlantiske skogen her, med et artsmangfold på linje med Amazonas, men nå er den redusert til små øyer. Det finnes ingen sammenhengende skog igjen. Tilbake står et landskap bestående av en enkelt art, en som ikke hører naturlig til her: eukalyptus. Endeløse rader og rekker, lett duvende, uten å gi fra seg en lyd. Både bøndene som arbeider i nærheten og urbefolkningen som alltid har levd i området merker forandringene på kroppen. Hvor er grunnvannet blitt av? Hva har skjedd med jordsmonnet? Der det før yret av liv rett under overflaten, ligger nå jorden livløs.

English

Mata is a very timely documentary about the loss of species diversity, climate change and the struggle of indigenous peoples and small farmers to preserve and defend the land on which they live

MATA means both forest and to kill. MATA depicts the landscape in the southernmost part of the state of Bahia on the east coast of Brazil, which has changed drastically in a short time. Once upon a time, the Atlantic forest stood here, with a diversity in line with the Amazon, but now it has been reduced to small islands. There is no continuous forest left. What remains is a landscape consisting of a single species, one that does not belong naturally here: eucalyptus. Endless rows, slightly fluttering, without making a sound. Both the farmers who work nearby and the indigenous people who have always lived in the area notice the changes on the body. Where has the groundwater gone? What has happened to the soil? Where once there was bustling life, the earth is now lifeless.

Regissør

Ingrid Fadnes

Regissør

Fabio Nascimento

Produsent

Boituí

Language

Portuguese

Subtitles

English

Countries

Norway, Brazil

You may also like

Wood (2020)
  • Just Human
  • 1h 35m
The Fog of Peace (2020)
  • Just Human
  • 1h 25m
Arica (2020)
  • Internasjonal konkurranse
  • 1h 37m