Arica (2020)

  • Internasjonal konkurranse
  • 1h 37m

Det er det store spørsmålet da konflikten om giftig gruveslam i Chile havner i en svensk rettssal. Det svenske giftige avfallet havnet vegg i vegg med tusenvis av innbyggere i den Chilenske byen Arica, og barn som har lekt i den forgiftede jorda siden 80-tallet har blitt syke. Men gruveselskapet Boliden erkjenner ikke ansvar for dette, og tilslutt går innbyggerne i Arica til en svært spennende David-mot-Goliat-rettssak i Sverige. Arica er oppfølgeren til Toxic Playground, dokumentaren som avslørte Bolidens dumpingplass i Chile, og viser den svimlende kompleksiteten i å forsøke å få rettferdighet mot et av verdens største gruveselskaper.

English

Who is to blame when Chilean children get sick from playing in Swedish mining waste?

That is the big question when the conflict over toxic mining sludge in Chile ends up in a Swedish courtroom. The Swedish toxic waste ended up next door to thousands of residents in the Chilean city of Arica, and children who have been playing in the poisoned soil since the 80s have become ill. But the mining company Boliden does not acknowledge responsibility for this, and finally the inhabitants of Arica go to a David-against-Goliath trial in Sweden. Arica is the sequel to Toxic Playground, the documentary that revealed Boliden’s dumping ground in Chile, and shows the dizzying complexity of trying to achieve justice against one of the world’s largest mining companies.

Languages

English, Castilian, Spanish

Subtitles

English

Countries

Sweden, Chile, Belgium, Norway, United Kingdom

You may also like

The New Corporation (2020)
  • Just Human
  • 1h 46m
MATA (2020)
  • Just Human
  • 1h 19m
Ophir (2020)
  • Just Human
  • 1h 37m