A Song Called Hate (2020)

  • Just Human
  • 1h 30m

Da det anti-kapitalistiske BDSM-bandet Hatari vant den islandske Melodi Grand Prix-finalen i 2019, var det for å reise til Tel Aviv og framsette sterke protester mot Israels okkupasjon av Palestina. Men den komplekse virkeligheten som møter dem da de kommer til Israel, og presset fra Eurovision-systemet, palestinere og israelere truer med å knekke bandet helt. I denne thriller-aktige reisen inn i to vanvittige virkeligheter- MGP og det okkuperte Palestina- følger vi det stadig mer desillusjonerte bandet i virvelvinden opp mot finalen.

Hatari-bandmedlem Matthías Tryggvi Haraldsson og palestinsk kunstner Bashar Murad møter den norske visekunstneren Pål Moddi Knudsen til samtale om aktivisme og kunst.

English

A slightly different Eurovision Song Contest fairy tale in Tel Aviv.

When the anti-capitalist BDSM band Hatari won the Icelandic Eurovision Song Contest in 2019, it was with the intention to travel to Tel Aviv and make strong protests against Israel’s occupation of Palestine. But the complex reality that faces them when they arrive in Israel, and the pressure from the Eurovision system, Palestinians and Israelis, threaten to break the band completely. In this thriller-like journey into two incredible realities - Eurovision and the occupied Palestine- we follow the increasingly disillusioned band in the whirlwind towards the final.

After the film: Hatari band member Matthías Tryggvi Haraldsson and Palestinian artist Bashar Murad meet the Norwegian artist Pål ‘Moddi’ Knudsen in a talk about activism, art and the occupation.

Regissør

Anna Hildur

Produsent

Tattarrattat

Languages

Icelandic, English, Arabic, Hebrew

Subtitles

English

Country

Iceland

You may also like

The Viewing Booth (2019)
  • Just Human
  • 1h 10m
Mayor (2020)
  • Just Human
  • 1h 28m